Bolberitz Pál - Eperjes Károly
Thália és Teológia

Kevesen mondhatják el magukról, hogy soha, egyetlen pillanatra sem bizonytalanodnak el gyötrelmes sebességgel változó - az emberi tartást, hitet, szilárd erkölcsi meggyőződést kikezdő - világunkban. A Válasz Könyvkiadó gondozásában megjelenő interjúkötetben Bolberitz Pál teológus, filozófus és Eperjes Károly színművész, a magyar tudományos és művészi közélet két kiemelkedő, meghatározó egyéniségének párbeszéde - ha nem is végleges és megcáfolhatatlan, de - sokak számára útmutatóul szolgáló, hiteles választ kínál napjaink feszítő történelmi, társadalmi, erkölcsi és hitbéli kérdéseire.
A beszélgetés három nagy téma köré csoportosítható:
Az első rész a XX. és XXI. század közötti különbségekkel, a korszak főbb filozófiai irányzataival, Magyarország lelki-szellemi állapotával, valamint a nemzet fogalmának értelmezésével foglalkozik.
A második rész a hétköznapjainkat meghatározó, emberi létünket közvetlenül érintő problémákat veszi számba. Szó esik az egyén és közösség viszonyáról, a boldogságról és a szenvedésről, a kiábrándulásról és a reményről, az erkölcsről, létünk céljáról, cselekedeteink mozgatórugóiról.
A harmadik rész elsősorban a hittel, illetve a hitélettel kapcsolatos kérdéseket érinti.
Bolberitz Pál és Eperjes Károly személyisége önmagában biztosíték arra, hogy tartalmas, igényes, továbbgondolásra méltó könyvet vehet kezébe az olvasó.

!