Szabó Tamás, a Mária Rádió elnöke

 

Szabó Tamás, aki egykor az Antall-kormány minisztere is volt, a Cursillo nevű missziós mozgalomról, az egy hónapja, január közepétől Budapesten és környékén, az FM 94.2-es frekvencián sugárzó Mária Rádióról és az idáig vezető útról beszélt a Heti Ökopolnak.

 

Milyen kanyarokkal teli úton jutott el odáig az egykorvolt vállalatvezető, majd politikus, hogy katolikus rádiót csináljon?

– Az ember útja, amikor elágazáshoz ér, lehet, hogy meglepő fordulatokat vesz, de visszanézve mégis egyetlenegy útnak tűnik. Ezt talán fiatalon is föl tudja ismerni az ember, ha vissza tud tekinteni, csak akkor nincs idő erre, mert ott van előttünk az élet, és előre rohanunk. A Mária Rádió missziós, evangelizációs rádió. Az emberek, ha Istenre tekintenek, szebben bánnak egymással, itt, a földön is. Azt hiszem, ha Isten törvénye a szívekben erősebben élne,  a világ is jobb lenne. Ez a rádió azért jött létre, hogy közelebb segítse az embert Istenhez. S így tudok válaszolni a kérdésre. Kicsi gyerekként mindenkiben egy szép világ álma van. Isten mindenkibe beleoltotta azt a vágyat, hogy tegyen ezért a szép világért. Erről szólnak a mesék. Kamaszkorban is megvan bennünk a világmegváltás álma. Aki pedig megmarad gyereknek, annak megmaradnak a vágyai. Amikor a világjobbítás nagy kérdései vetődtek fel a nyolcvanas évek második felében, azt feltételeztem, hogy a politikai rendszer megváltozása, a demokratikus berendezkedés, a jogállam létrehozása és működtetése szolgálja ezeket a célokat. Nem tudtam, hogy a rendszer leváltása önmagában nem tesz jobbá senkit. Úgy gondoltam, mint a kutya a vizet, lerázzuk mi is magunkról a nyálkás rendszert, amiben éltünk. Az a döntésem, hogy tíz év politizálás után a magam akaratából otthagyom a politikát, annak belátásából született meg, hogy a politika mint eszköz, alkalmatlan a világ megjavítására. Pont ebben a pillanatban találkoztam a kereszténység erősítésének lehetőségével, a Cursillo missziós mozgalom jóvoltából, amit az Isteni Ige Társasága, azaz a verbita szerzetesrend szervezett. Ez volt az, ami megváltoztatta a szemléletemet. A gyerekkori célokat ez valóban szolgálja. A Cursillo egy háromnapos tanfolyam, amely lehetőséget ad arra, hogy találkozzunk Krisztussal. Ezek lehet, hogy nagy szavak, de a nevem Tamás, ha nem láttam volna, nem éltem volna át, nem mondanám. S ezt vallja sok-sok barátom, ismerősöm, szerettem, akik úgyszintén elvégezték. Olyan emberek, akiknek fogalmuk sincs, hogy mi a kereszténység, de érdekli őket, tudásként magukba szívhatják az alapvető ismereteket, másrészt személyes Istenélményt kaphatnak. A Cursillo tanfolyamait világiak tartják, így én is beszállhattam a szervezésbe. Immár hat éve, hogy évente több alkalommal megrendezzük a tihanyi apátságban. Évente 200-250 ember megy át rajta. Tavaly átadtuk református testvéreinknek, és dolgozunk evangélikus testvéreinkkel is. Földrajzi terjeszkedésbe is kezdtünk, Erdélybe és Kárpátaljára visszük el a Cursillot. A Mária Rádió úgy kapcsolódik mindehhez, hogy az említett verbita szerzetesrend tagja, személy szerint Gaál Jenő Atya, egy igazi Isten embere bíztatott arra, hogy csináljak rádiót, hisz mindenki csak szidja a médiát, ahelyett, hogy tenne valamit a megjavítása érdekében. Azt válaszoltam, hogy én ehhez nem értek, de körülnézek, mit lehet tenni. Az Úr útjai különlegesek, mert erre rá néhány héttel összetalálkoztam azokkal a személyekkel, akik korábban foglalkoztak a Mária Rádióval. És attól kezdve együtt dolgoztunk azon, hogy megszólalhasson a Rádió, ami idén év elején meg is valósult.

Milyen folyamat vezetett idáig? Hisz közben elindult, úgy tűnik, kisebb erőfeszítéssel, kevesebb idő alatt két katolikus adó is.

– Tény és való, a Mária Rádiót először 1994 körül próbálták megvalósítani nálunk, a legelső ember, aki ezt szorgalmazta, Habsburg Mihály volt, akinek az egyik fia pap, és a család Rómában megismerte ezt az adót. Hogy miért húzódott el idáig, ennek okát én nem keresem. Talán emberi gyengeség; talán túlzásnak tartották közel egy időben három katolikus adó létrejöttét, ezért nem támogatták korábban az ORTT-ben egyetlenegy politikai erő képviselői sem. A legjobb magyarázat talán az, hogy akkor még nem akarta az Úr, hogy legyen, most meg már akarta. Senkit nem kell hibáztatni, bírálni, a lényeg, hogy vagyunk. A másik két adóról most annyit, hogy az egri Szent István Rádió alapító-főszerkesztőjével az első pillanattól kezdve kapcsolatban voltam, és a Magyar Katolikus Rádió vezérigazgató-helyettesével, Juhász Judittal is régóta kapcsolatban állok. Egymásról tudva dolgoztunk.

Miért éppen Máriáról nevezték el rádiójukat?

– Ez a rádió tagja a Mária Rádió Világcsaládnak, tehát a név számunkra adott volt. A kérdés az, vajon a legelső, az 1983 óta működő olasz adó miért Mária nevét választotta a sajátjának. Egyértelműen Medjugorje miatt, nem hiába a híres medjugorjei Szűzanya-szobrot ábrázolja a lógónk. De mi a kapcsolat Medjugorje és Olaszország közt? Ez az alapító, Emanuel Ferrario személyes története. Ferrario úr felesége halálos beteg volt, és ezért, bár nem volt különösebben vallásos férfiú elkísérte őt minden Mária kegyhelyre. A felesége végül meghalt, de Ferrario úrban különleges érzés maradt Medjugorjéval kapcsolatban, és ezért keresni kezdte annak az útját, vajon hogyan lehetne terjeszteni Medjugorje üzenetét. Tudni kell, hogy Olaszországban szinte minden plébániának van rádiója. Egy kis helyi plébániai rádiót kezdtek fejleszteni. A Mária Rádió a nyolcvanas évek végére Olaszország leghallgatottabb rádiójává vált, 1991-ben létrejött az első külföldi adó, és ma már 46 országban működik. A 46 adóból három magyar nyelven is ad: a nagyváradi, az újvidéki és a mienk, a budapesti. A Mária Rádió nem emberi terv eredménye: tényleg Mária ajándéka a világnak.

Miben különbözik egy evangelizációs adó a többi katolikus adótól?

– Rengeteg vallási, keresztény, katolikus rádió van a világban. Ezek nagy része közszolgálati műsort ad, amiben az értékek elsődlegesek, és az adott vallás tanításának szempontjából értékelik az eseményeket. Tehát a világ eseményeivel foglalkoznak, keresztény beállítottsággal, ami nagyon helyes. A Mária Rádió fenomén viszont imádkozó adó. A rádiók közt mi vagyunk a Kármel, a szemlélődő, kontemplatív adó, aminek műsorában napi öt óra igazi liturgikus szöveg van: minden nap szentmise, Biblia-olvasás, rózsafüzér, zsolozsma, katekézis. Csupán kiegészítésként foglalkozunk a világ ügyeivel, de ezen belül sem foglalkozunk napi bonyodalmakkal, érdekek ütközésével, az embereket lefoglaló harcokkal. Nincs a műsorban napi politika. Nincs reklám. A szöveges műsor nagyobbik részében imádkozunk. Emellett tanúságtevő életutakat mutatunk be, amivel az emberek maguknak és másoknak bizonyítják, hogy „kérem, hogyan kerülnék ide, ha nem vezetne az Úr”. Harmadrészt tanító rádió is vagyunk.

Miben áll a missziója?

– A misszió nem más, mint megismertetni az emberekkel Krisztust. Ismerjék föl, hogy Ő él, és hatása ma is erős az életünkre. Sajnos az emberek nem ismerik Jézust, torz és meghamisított kép van bennük Istenről és az Ő egyházáról. Ez az a kép, amit az ellenségei festettek róla. Ezt ugyan ráfoghatnánk csupán az előző évtizedekre, holott mélyebb gyökerű, évszázadokra visszanyúló szekularizáció következménye. Nekünk felelősségünk, hogy Krisztus tanítását megtanítsuk a gyerekeinknek, hisz a szekularizáció nem tette élhetőbbé az életet a földön. Az utóbbi évszázad csodálnivaló technikai civilizációja nem tette boldogabbá az embereket. Mert a boldogsághoz nem technológia kell, hanem szeretet. S a szeretet: Isten. Ha Őt kirekesztjük életünkből, ha a szeretetet nem éljük, nem vagyunk boldogok.

A rádiót önkéntesek működtetik. Nem megy ez a minőség rovására?

– A Mária Rádió úgy tekint saját magára, hogy ő isteni adomány Magyarország számára, másrészt az itteni hívők erőfeszítése a misszió érdekében, és így a mi ajándékunk is Máriának. A rádió a mi rádiónk. Ezt olyan értelemben mondom, amilyen értelemben a II. Vatikáni Zsinat beszélt az egyházról: mert az Egyházat nem csupán a papok és szerzetesek alkotják, hanem mi, minden hívő. Mi magunk vagyunk az Egyház. Ebből következően, ha az egyház gyenge, bűnös, az miattunk is van. A rádió azt mondja: gyertek testvérek, csináljátok meg a rádiót. Csak ti tudjátok megcsinálni, mert ha én csinálom, akkor csak az én életem és gondolataim lesznek benne. De ha mindenki jön, benne lesz mindenki gondolata. Ezért hát ez nem egy precízen kiszámított, beszabályozott rádió, hanem éppen olyan színes, mint a világ maga. Ebből lesznek egyenetlenségek – nem baj, a világ is egyenetlen. Ettől még Istenre tekintünk. Az önkéntesség ugyanis Istenre tekintés: nem anyagi megfontolásból rádiózunk. Nem profi rádiósokra van szükségünk, hanem tanúságtevőkre. Nem kellenek a sztárok, de még csak nem is a sztárpapokra épül a Mária Rádió, hanem a mindennapok emberére, a  mindennapok szentjeire, akik szeretettel telve megcsinálják a dolgukat, fönntartják a családjukat, nevelik a gyermeküket, nem panaszkodnak, hanem teszik, amit Isten rájuk bízott.

Bartha Angéla, a rádió promóciósa nyilatkozta, hogy a munkatársaknak krisztusi közösséget kell alkotniuk.

– Ismeretlen emberek együtt imádkoznak a rádióban, utána leülnek beszélgetni, aztán elkezdenek összejárni, és közösség épül. Közösségépítő rádió is kell, hogy legyünk. A kereszténységet közösségben lehet igazán megélni. Arról ismeritek meg egymást, és arról ismernek meg titeket, hogy szeretitek egymást, mondja valahol János evangéliuma. Együtt vagytok, különleges viszony, Krisztus követése fűz össze titeket. Ez a különlegesség a szeretet. Hogy ez megvalósul-e, azt nem tudom. Hitem erős, hogy igen, mert Jézus megígérte. Mindenesetre biztató, hogy éppen a napokban bejött egy önkéntes kislány, nem volt itt fél óránál többet, és azt mondta nekem, meglepte az a különleges légkör, ami itt van – ez a különleges légkör a szeretet légköre. Szeretnénk megmutatni, hogy közösségben jó élni. Olyan közösségeket akarunk megismertetni a hallgatókkal, ahol az emberek jól érzik magukat, ezzel példát felmutatva.

Akar hatni az elidegenedés ellen is?

– Magány. Az elidegenedés legerősebb megnyilvánulása, amit a betegség, az öregség, a szingliség hoz magával, amit átél az ember, mert nem él szeretettel teli közösségben. Pont ez ellen szólunk, mert külön szólunk a betegekhez, az idősekhez, az elesettekhez, az árvákhoz, a foglyokhoz. A magányosokhoz. Az első rózsafüzért ebben a rádióban vakok mondták. Senki nem szervezte, így alakult. Az Úr akarta így. Ez csodálatos jelkép volt számomra.

Ellene megy, ellene akar menni a rádió a világ jelenlegi tendenciáinak?

– Biztos, hogy nem a főáramban vagyunk, de nem is akarunk ott lenni, Jézus sem a főáramban haladt: botrány volt a zsidóknak, balgaság a pogányoknak Szent Pál egyik levele szerint. Jézus mégis megváltoztatta az egész történelmet. Nem hiszem, hogy mi megváltoztatnánk a történelem menetét, de hívunk mindenkit, hogy éljen másképp, nézzen a fölső világra. Az árral úszni a döglött halak is tudnak, szembemenni vele erő és bátorság szükséges.  A főáram követése csak rosszabbá teszi a világot. Mert mi a rádió segítségével a Krisztus által tanított életet szeretnénk fölajánlani. Így akarunk missziósok lenni. Hogy megőrizzük kétezer év olyan értékrendszerét, ami biztosította az emberiség túlélését. Jézushoz szeretnénk vezetni az embereket Mária segítségével, hogy Magyarországon újra meghatározó legyen a keresztény gondolkodás, hogy hazánk újra Mária országa legyen, mert ezt az országot a kard foglalta el, de a kereszt tartotta meg.

Szilvay Gergely